kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

verbeteren van activiteiten uit het dagelijks levenWat is kinderergotherapie

Dingen die je wilt kunnen
Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven op school en thuis. Het gaat om handelingen / activiteiten die de kinderen zelf willen leren of die ouders belangrijk vinden. Het betreft spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.

Zelfstandigheid en Zelfvertrouwen

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het dagelijks leven door een lichamelijke beperking, gedrags- of contactstoornis.
De ergotherapeut kijkt waarom het kind vastloopt. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen worden de problemen opgelost dan wel verminderd.