kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

7-daagse scholing Neuro-motorische ontwikkeling

Kosten €1755,-
Duur 7 dagen
Niveau Post-HBO
Studiebelasting 94,5 uur
Startdatum 24-10-2024

Cursus Neuro-motorische rijpheid van het brein
Deze 7-daagse scholing geeft je een grondige basis mee over de neuro-motorische rijpheid van het brein. We hebben het onder meer over goede diagnostiek, het opstellen van een juist behandeltraject, en de bijbehorende behandeling. Met een goede afwisseling van uiteenzettingen, beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, oefeningen en intervisie proberen we deze inzichten zodanig te concretiseren, dat je vlot de vertaalslag naar je eigen werksituatie kunt maken.

Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of zitten (houding vasthouden). Zolang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren.

Wat opvalt bij een kind die onvoldoende tot neuro-motorische ontwikkeling is gekomen:

 • Concentratieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Organisatieproblemen
 • Moeite met stil- en/of recht zitten
 • Moeite met het leren lezen
 • Moeite met het leren schrijven
 • Moeite met rekenen, moeite met het omzetten van een verbale opdracht in een motorische handeling
 • Wel feiten kunnen onthouden, maar moeite hebben met verbanden leggen.

Doelgroep
De cursus richt zich tot (ergo)therapeuten, logopedisten, leerkrachten en internbegeleiders:

 • die werken met kinderen met schrijf- en concentratieproblemen
 • die werken met kinderen waarbij ze de vinger er net niet op kunnen leggen
 • die graag met (nog) meer kennis van zaken, zelfvertrouwen, inspiratie en plezier met hun kinderen aan deze problemen willen werken
 • die de mogelijkheid hebben voldoende tijd te investeren in deze opleiding. Het wordt immers een intensief cursustraject.

Programma

 • De lesdagen zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.
 • 24 en 25 oktober 2024
 • 29 november 2024
 • 9 en 10 januari 2025
 • 14 maart 2025
 • 19 juni 2025

Let op: Tussen dag 2 en 3, 5 en 6 en 7 zit tijd, zodat je aan de slag kunt met het huiswerk in de praktijk.

Leerdoelen
Als deelnemer leer je tijdens de cursus:

 • waarom je interventies bij kinderen in de ergotherapeutische behandeling soms niet werken en waar dit vandaan komt
 • de theorie over de neuro-motorische rijpheid van het brein bij kinderen. Hierin komt gedragsneurologie en neuropsychologie uitgebreid aan bod
 • het verband te leggen tussen het kunnen en niet kunnen uitvoeren van vaardigheden en de neuro-motorische rijpheid van het brein bij kinderen
 • onder meer over goede diagnostiek, het opstellen van een juist behandeltraject en de bijbehorende ergotherapeutische behandeling.
 • We proberen deze inzichten zodanig te concretiseren, dat je vlot de vertaalslag naar je eigen werksituatie en ergotherapeutische behandeling kan maken

Niveau van de cursus
Het niveau van deze cursus is post-hbo.

Studiebelasting
De studiebelasting bestaat uit 94,5 uur, waarvan 37,5 contacturen. Je zult filmpjes van de observaties en behandelingen gaan maken, en deze uitwerken op papier. Tevens zijn er leesopdrachten.

Cursusmateriaal
Voor deze scholing dienen 3 verplichte boeken aangeschaft te worden:

 • Het schrijven: didactiek en behandeling van stoornissen: €68,-
 • Eerst bewegen dan leren €35,75
 • Reflexen leren en gedrag €35,70

Kosten Deelname
€ 1755,-

Cursusvoorwaarden
Zie cursusvoorwaarden

Accreditatie
Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd.

Certificering
Deelnemers die slagen voor het examen (combinatie van schriftelijke toetsing en praktijkopdracht) krijgen een deelname certificaat na afloop.

Ervaring van deze scholing

Ik volgde de cursus in de eerste helft van 2020. Ik was op zoek naar een verklaring voor de kinderen die ondanks intensief oefenen en toepassen van de adviezen toch blijven vastlopen of terugzakken in hun functioneren. De informa- tie uit deze cursus heeft mijn kennis over de vroege ontwik- keling en de samenwerking in het brein en de motoriek en de effecten daarvan op het verloop van de ontwikkeling en leermogelijkheden weer opgefrist. Maar de grote meerwaarde zit voor mij in het inzicht in hoe we deze basis in de ontwikkeling kunnen testen en trainen, met als doel dat de ontwikkeling beter doorlopen wordt en de vaardigheden in het dagelijks leven makkelijker worden en ook beklijven.

Francisca Gorter KinderErgotherapie Deventer Lees hier meer ervaringen