kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

Recensies

Recensie 6-daagse cursus Neuromotorische rijping van het brein.
Afgelopen jaar (2019/2020) heb ik de cursus ‘Neuromotorische rijpheid van het brein’ gevolgd bij Monique Mollink. In deze 6 daagse cursus leer je achter het gedrag van het kind te kijken en het verband te leggen met de neuromotorische rijpheid van het brein. Neuromotorisch rijp zijn heeft alles te maken met voldoende integratie van de primitieve reflexen, voldoende aanwezigheid van de posturale reflexen en volledige lateralisatie van het brein.

Hoe uit zich neuromotorische onrijpheid? Zij legt in de cursus een duidelijke link naar de sensomotoriek, de prikkelverwerking, het handhaven van (zit)houding en schoolse vaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, taal, instructie uitluisteren etc. Ook krijg je concrete handvatten hoe je een behandeling opbouwt, wat daarbij de nodige aandachtspunten zijn en hoe de transfer naar het dagelijks functioneren gemaakt blijft worden.

Monique heeft veel parate kennis, kan de informatie goed overdragen en neemt de tijd om zorgvuldig alle vragen te beantwoorden. Zij leert je binnen de cursus achter het gedrag van het kind te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Dit geeft een geheel nieuw behandelinzicht waarmee ze een stevig fundament onder het ergotherapeutisch handelen zet met verbazingwekkende resultaten.

Sabine Assen, (kinder)ergotherapeute ErgoStart

Recensie 6 daagse cursus Neuromotorische rijpheid door Monique Mollink

In de eerste helft van dit jaar heb ik de cursus Neuromotirsch rijpheid van Monique Mollink mogen volgen. Ik was op zoek naar een verklaring voor de kinderen die ondanks intensief oefenen en toepassen van de adviezen toch blijven vastlopen of terugzakken in functioneren. De informatie in deze cursus hebben mijn kennis over de vroege ontwikkeling en de samenwerking in het brein en de motoriek en de effecten daarvan op het verloop van de ontwikkeling en leermogelijkheden weer opgefrist.  Maar de grote meerwaarde ervaar ik in het inzicht dat ik heb gekregen in hoe we deze basis in de ontwikkeling kunnen testen en trainen met als doel dat de ontwikkeling beter doorlopen wordt en de vaardigheden in dagelijks leven makkelijker worden en beklijven.

Francisca Gorter, KinderErgotherapie Deventer