kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

Kinderergotherapie wordt vergoed Verwijzing en vergoeding

Vergoeding
In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. U kunt zich daarnaast extra bijverzekeren, zodat meer vergoeding voor ergotherapie mogelijk wordt. Informeer hiervoor bij u zorgverzekering. Voor het tarief van de ergotherapie wordt uitgegaan van de richtlijnen van Ergotherapie Nederland en de afspraken met het College van Zorgverzekeraars.

Verwijzing
Andere therapeuten, ouders, collega’s of vrienden kunnen u attenderen op onze ergotherapiepraktijk vanwege mogelijke problemen van uw kind. Telefonisch of per e-mail kunt u uw kind aanmelden voor ergotherapie of kunt u uw vragen over ergotherapie stellen.

Directe Toegankelijkheid
Vanaf juli 2011 is de wet ingegaan dat de ergotherapie direct toegankelijk is. Vanaf 1 januari 2020 staan alle zorgverzekeringen de directe toegankelijkheid toe, want vanaf dat moment is het opgenomen in de contractering. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekering of u een verwijzing nodig heeft.

Wachtlijst

Mijn praktijk kent op dit moment een wachtlijst van ten minste 10 maand. Niet iets dat u wilt horen, maar wel de werkelijkheid. Die wachtlijst werkt vrij eenvoudig. Als u ervoor kiest om uwkind toch bij mijn praktijk aan te melden, komt hij/ zij onderaan de wachtlijst. Er wordt een datum vastgesteld waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden en met regelmaat wordt deze lijst ge-update. Het principe is: wie bovenaan de wachtlijst staat, wordt als eerstvolgende geholpen.