kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

voor professionalsScholing

2-daagseOntwikkeling van het jonge kind

 • Kosten:€475,-
 • Duur:2 dagen
 • Niveau:Post-HBO
 • Studiebelasting:12+6 uur
 • Startdatum:05-06-2025

7-daagse scholing Neuro-motorische ontwikkeling

 • Kosten:€1755,-
 • Duur:7 dagen
 • Niveau:Post-HBO
 • Studiebelasting:94,5 uur
 • Startdatum:24-10-2024

WorkshopNeuro-motorische ontwikkeling

 • Kosten:via offerte
 • Duur:in overleg
 • Niveau:Post-HBO
 • Studiebelasting:in overleg
 • Startdatum:2025

Neuro-motorische ontwikkelingWorkshop voor ouders

 • Kosten:€25,-
 • Duur:2 uur
 • Niveau:Basis
 • Studiebelasting:n.v.t.
 • Startdatum:15-10-2024

Scholing
Naast het behandelen en begeleiden van kinderen met problemen in de neuromotorische rijpheid van het brein, geef ik ook scholing. Scholing voor leerkrachten, internbegeleiders, orthopedagogen, maar ook aan collega ergotherapeuten. Deze scholing geef ik onder andere via Expertice Centrum Adapt in Zwolle, voor Epos in Raalte, voor team Passend Onderwijs Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en Pricoh in Hoogeveen. Tevens is dit op locatie ook mogelijk. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Er zijn verschillende Mogelijkheden voor scholing, over de duur (dagdeel, dag, meerdere dagdelen), maar ook over het onderwerp. Zo kan het helemaal over de prikkelverwerking gaan, Maar het kan ook over de neuromotorische rijpheid van het brein gaan. In overleg is er veel mogelijk.

Een dagdeel scholing; Dit kan bijvoorbeeld gaan over de neuromotorische rijpheid van het brein
Ze zitten in iedere klas: kinderen met concentratieproblemen, planningsproblemen, organisatieproblemen. Kinderen die het lastig vinden om stil en recht te zitten. Kinderen die vastlopen op de vakgebieden. Kinderen die moeite hebben met het omzetten van een verbale opdracht naar een motorische handeling. Die wel feiten kunnen onthouden, maar moeite hebben met leggen van verbanden of geen samenhang zien. In spiegelbeeld blijven schrijven of een beroerd handschrift blijven houden, spellend blijven schrijven. Al deze belemmeringen zijn uiteindelijk vaak terug te voeren op de verbindingen in het brein.

Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of te zitten (houding vasthouden). Zo lang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren. En deze neuro-motorische rijpheid heb je nodig om tot leren en ontwikkeling te komen. Zodat je kunt laten zien, tijdens toetsen wat je allemaal weet en hebt geleerd.

Wil je meer over de neuro-motorische ontwikkeling van het kind weten, Dan is deze workshop wat voor u/jullie!
In deze workshop wordt ingezoomd op de theorie achter de neuro-motorische ontwikkeling van het brein, op de gevolgen voor het volgen van onderwijs als dat brein zich onvoldoende ontwikkelt (rijpt) en het belang van het volgen van een oefenprogramma voor leerlingen waarin ze iedere dag bewegen.
U gaat af en toe zelf ook bewegen en ervaren wat er gebeurt.

Een hele dag scholing (kan in twee dagdelen opgedeeld worden; Met handvaten voor in de praktijk
U zult dan niet alleen bovenstaande workshop krijgen, maar er wordt dieper ingegaan op de theorie achter de neuro-motorische ontwikkeling van het brein, op de gevolgen voor het volgen van onderwijs als dat brein zich onvoldoende ontwikkelt (rijpt). En welke dingen je als leerkracht kan doen/toepassen in de klas om kinderen die problemen hierin ervaren te helpen.

Een 6 daagse scholing
Hoe observeer, behandel en begeleid ik kinderen met neuromotorische rijpheids problemen. Deze scholing is voor Kinderergotherapeuten en is bedoeld om deze kinderen goed in kaart te kunnen brengen, en te behandelen. Je leert deze kinderen te observeren. Je leert hoe je een behandelplan maakt, en je leert deze uit te voeren, te evalueren. Deze 6-daagse zal worden afgesloten met een casus toets.

Neem gerust contact met mij op, indien u vragen heeft, of nadere toelichting wilt!