kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

het kind en zijn omgeving centraalHoe werk ik

Intake en screening
Binnen mijn behandelingen staat het kind en zijn omgeving centraal. Om een goed beeld te krijgen van uw kind in zijn eigen omgeving, wordt u gevraagd een tweetal vragenlijst in te vullen, eventueel aangevuld met een vragenlijst voor de school of opvang waar uw kind naar toe gaat. De behandeling start met een intake gesprek met u en vanaf 7 jaar ook met uw kind waarin wij uw vragen op een rij zetten.

Daarnaast doe ik een observatie/screening van uw kind in mijn praktijk, eventueel aangevuld met een extra observatie of test in onze praktijk of thuis, op school of op de opvang. Op deze manier breng ik de sterke en zwakkere kanten van uw kind in kaart op het gebied van dagelijkse vaardigheden (ADL), de handigheid in het aanleren van nieuwe vaardigheden (praxis) en de voorwaarden op het gebied van de motoriek en de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische integratie).

Het behandeltraject in beeld

Een korte impressie van aanmelding, intake, screening en behandeling.

Behandeling en evaluatie

Na deze eerste fase volgt de individuele behandeling. Dit kan plaatsvinden thuis, op school of op de opvang of in onze praktijk. Afhankelijk van uw vraag en de leeftijd van uw kind bent u bij de behandeling van uw kind aanwezig. Afhankelijk van de vraag krijgen jullie ook een huiswerkplan mee. Dit klinkt veel en zwaar, maar er mag niet langer dan 5 minuten per dag huiswerk gemaakt worden.

Deze behandel- of cursus fase wordt altijd afgesloten middels een gesprek.
In de evaluatiefase wordt met u besproken in hoeverre uw vraag beantwoord is en wat de voorwaarden zijn om de vooruitgang vast te houden. Eventueel wordt een vragenlijst, observatie of test herhaald om vast te leggen waarin uw kind vooruitgang heeft geboekt.