kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

Opleidingen door Monique MollinkErvaringen

Lees hier verschillende ervaringen van cursisten.

Ervaring van scholing
(7-daagse Neuro-motorische ontwikkeling)

Ik volgde de cursus in de eerste helft van 2020. Ik was op zoek naar een verklaring voor de kinderen die ondanks intensief oefenen en toepassen van de adviezen toch blijven vastlopen of terugzakken in hun functioneren. De informa- tie uit deze cursus heeft mijn kennis over de vroege ontwik- keling en de samenwerking in het brein en de motoriek en de effecten daarvan op het verloop van de ontwikkeling en leermogelijkheden weer opgefrist. Maar de grote meerwaarde zit voor mij in het inzicht in hoe we deze basis in de ontwikkeling kunnen testen en trainen, met als doel dat de ontwikkeling beter doorlopen wordt en de vaardigheden in het dagelijks leven makkelijker worden en ook beklijven.

Francisca Gorter KinderErgotherapie Deventer
(7-daagse Neuro-motorische ontwikkeling)

Afgelopen jaar (2019/2020) volgde ik deze zesdaagse cursus bij Monique Mollink. Je leert om achter het gedrag van het kind te kijken en het verband te leggen met de neuro- motorische rijpheid van het brein. Neuromotorisch rijp zijn heeft alles te maken met voldoende integratie van de primitieve reflexen, voldoende aanwezigheid van de posturale reflexen en volledige lateralisatie van het brein. Hoe uit neuromotorische onrijpheid zich? Monique legt in de cursus een duidelijke link naar de sensomotoriek, de prikkel- verwerking, het handhaven van de (zit)houding en schoolse vaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, taal, instructies uitluisteren, etc. Ook krijg je concrete handvatten voor het opbouwen van een behandeling, wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn en hoe de transfer naar het dagelijks functioneren gemaakt wordt. Monique heeft veel parate kennis, kan de informatie goed overdragen en neemt de tijd om zorgvuldig alle vragen te beantwoorden. Ze leert je om het gedrag van een kind vanuit verschillende invalshoeken te verklaren. Dit geeft een geheel nieuw behandelinzicht waarmee ze een stevig fundament onder het ergotherapeu- tisch handelen zet, dat verbazingwekkende resultaten geeft.

Sabine Assen (kinder)ergotherapeute ErgoStart 
(7-daagse Neuro-motorische ontwikkeling)

Monique heeft veel parate kennis, kan de informatie goed overdragen en neemt de tijd om zorgvuldig alle vragen te beantwoorden. Ze leert je om het gedrag van een kind vanuit verschillende invalshoeken te verklaren. Dit geeft een geheel nieuw behandelinzicht, waarmee ze een stevig fundament onder het ergotherapeutisch handelen zet, dat verbazingwekkende resultaten geeft.

Anoniem ...