kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

Neuro-motorische ontwikkelingWorkshop voor ouders

Kosten €25,-
Duur 2 uur
Niveau Basis
Studiebelasting n.v.t.
Startdatum 15-10-2024

Workshop Neuro-motorische ontwikkeling voor ouders
Als ouder zit je met je handen in het haar. Je kind heeft moeite met concentreren, plannen, organiseren, uitvoeren van opdrachten. Je kind vindt het lastig om stil en recht te zitten.  Van de leerkracht krijg je te horen dat het lijkt dat ze meer kunnen dan dat eruit komt.

Je kind heeft op school en thuis moeite met het omzetten van een verbale opdracht naar een motorische handeling. Hij/zij kan wel feiten onthouden, maar heeft moeite met leggen van verbanden of geen samenhang zien. Hij/zij schrijft nog in spiegelbeeld of heeft een slecht leesbaar handschrift en blijft spellend schrijven.  Al deze belemmeringen zijn uiteindelijk vaak terug te voeren op de verbindingen in het brein.

Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of te zitten (houding vasthouden). Zo lang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren. En deze neuro-motorische rijpheid heb je nodig om tot leren en ontwikkeling te komen.

In deze workshop wordt ingezoomd op de theorie achter de neuro-motorische ontwikkeling van het brein, op de gevolgen voor het kind. En worden ervaringen uitgewisseld met ouders.  U gaat zelf ook bewegen en ervaren wat er gebeurt.

Doelgroep
De workshop richt zich tot ouders, grootouders en andere belangstellenden:

  • Die een kind hebben/kennen met schrijf- en concentratieproblemen.
  • Die een kind hebben/kennen die niet zo goed stil kan zitten.
  • Die een kind hebben/kennen die het heel moeilijk vindt om verbale opdrachten uit te voeren.
  • Die nieuwsgierig zijn naar de neuro-motorische ontwikkeling van het brein

Programma Workshop
15 oktober 2024
19.00 uur tot 21.00 uur

Kosten deelname
€ 25,-